AMAZONBASENO KAJ SIAJ DEFIOJ

POR LA TRIA JARMILO!!!

VERKITA DE
 "CLÁUDIO MOREIRA BENTO

"ESPERANTIGITA DE :
 WILLY DO NASCIMENTO SALES

 


GŬARARAPESO

DISKONIGA ORGANO PRI AKTIVECOJ DE AKADEMIO

DE TERMILITA HISTORIO DE BRAZILO

TIO FAKA PRI AMAZONBASENO

JARO: 1999 JUL/SEP N-ro. 22

 - RESUMO -

 

ENKONDUKO


STRATEGIA SIGNIFO PRI AMAZONBASENO

 

AMAZONBASENAJ MITOJ

 

POTENCIALAJ REALAJ MINACOJ PRI AMAZONBASENO

 

TENDENCOJ PRI MONDA NOVA ORDONO

 

AMAZONBASENAJ PROBLEMOJ

 

AMAZONBASENOJ KAJ LA INTERNACIA AMBICIO

 

"KONSISTIGI POR NE FORDONIGI"

 

KONKLUDOJ

 


 

AMAZONBASENO – KAJ SIAJ DEFIOJ EN LA TRIA JARMILO

Verkisto: Cláudio Moreira Bento

Armea Generalo, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, milita komandanto de Amazonbaseno, okaze de liaj paroladoj pri Amazonbaseno, oktobre 1999, ĉe superaj lernejoj de Armea Stabo, Milita Instituto de Enĝenierarto, Oficiraj Perfektiga Lernejo, Milita Akademio de Nigraj Montriloj (Agulhas Negras), Armilaj Serĝentaj Lernejo, Milita Klubo, ktp, li alparolis per integra maniero la problema pri "Brazila Amazonbaseno" de la vidpunkto rilate al tera sekureco de la areo, antaŭ la kreskantaj potencialaj realaj minacoj el internacia ordono, se "Brazilo" ne respondos al la defioj tiea, al siaj Suvereneco, Plivastigado, Konsistigeco kaj eĉ Integreco. Defioj kiuj ĝi alfrontos en la proksimaj jaroj en la tria jarmilo. Generalo Lessa, ĉe Milita-Klubo, kompletigis pri la tera milita flanko, la klariga alparolo tie farita, per kono kaj aŭtoritato, tra senatano Bernardo Cabral, el Amazonio, ĉe kiu ni ankaŭ serĉas apogon.

La disponeblaj informoj pri la afero, ĝis tiam ili estis por ni, malmulta konataj. La klarigoj de la milita komandanto de Amazonbaseno kaj de senatano Bernardo Cabral kiuj povos esti signifoplene malkovritaj, ankoraŭ mi konsideras ilin nesufiĉaj, ĉar mankas tiuj de aliaj Registara organoj. La disponeblaj informoj per la Amaskomunikilo (Mídia) estas konfliktantaj kaj vidataj de atenta analizisto, kvazaŭ la servo por "aliformigi Amazonbasenon en grandega elefanto, konfuza, freneza kaj preta por esti ĉasata, sen reago, por la unua aventuristo aŭ aventuristoj pretaj por tio, en la nesondebla tria jarmilo, se la brazilanoj, reprezentataj de Ekzekutiva, Leĝdona kaj Juĝa povoj ne prenos la Efektivajn Eviteblajn Ordonojn por alfronti la realajn potencialajn minacojn pri Amazonbaseno. Kaj nia Diplomacio, Militistaro kaj Media Ministerio havus distingiĝecan rolon en defendo de Brazila interesiĝoj super Amazonbaseno, por ke ĝia konsistiĝo kaj plivastiĝo, per antaŭgardeco de la medio, okaziĝos sen minacoj kaj eĉ atakoj kontraŭ la suverenecoj de Brazilo kaj de la najbaraj nacioj kiuj disdividas kun Brazilo la posedo de Amazonbaseno.

STRATEGIA SIGNIFO PRI AMAZONBASENO

 

Amazonbaseno, kiu apartenas al pluraj landoj de la granda Amazona regiono, tiel ke ĉirkaŭ 60% (sesdek procentoj) de ĝi apartenas al Brazilo, laŭ Milita Komandanto de Amazonbaseno antaŭe citita, "ĝi konsistas el la plej granda "Monda Genetika Benko". Ĝi posedas 1/5 (kvinono) da sensala akvo en la mondo, kiu estos kontrolobjekto en la 3-a (tria) jarmilo; 1/3 (triono) da arbaroj en la mondo kaj 1/20 (dudekono) de tuta supraĵo de la Tero.

Brazila Amazonbaseno posedas 11.248 km da limoj, 1.020 km da marbordo kaj posedas 30% (tridek procentoj) de la monda biodiverseco. Kaj en ĝi entenas tuta Eǔropo, escepte de Rusio". Kio povos esti tiu kreskanta graveco, ĝi fariĝas forgesita areo, malmulte diskonigata de Midio kaj debatada en la Kongreso, ĉar malproksimigita de la kvarlatero de Nacia Povo (San-Paǔlo, Rio de Ĵanejro, Belorizonto kaj Braziljo). Forgeso kiu povos esti hodiaŭ posedanto de la plej granda ekosistemo en la Tero, tio produkti pli sojo ol Paranao, tio posedi en sia subgrundo ĉiuj tipoj de mineraloj, petrolo en Urukumo-provinco kaj vastega reservo da gaso en Ses Lagetoj kaj la plej granda rezervo da Niobo en la Mondo, 2/3 (du triono) da hidroelektra potencialo de Brazilo. La hidroelektrejo en Tukuruio jam estas la plej granda en Brazilo kaj estos superata de hidroelektrejo en Ŝinguo. Tio potencialo lokiĝita sur la kaplokoj de la alfluaj riveroj de Amazonrivero.

Hodiaŭ, kiel parolis generalo Lessa, "Brazila Amazonbaseno estas sub fortaj trudadoj de anglaj, germanaj kaj belgiaj "NROj (portugale=ONGs)" kaj sufiĉe limigita al la areoj de ekonomia ekspluatado, kiel ties starigo de ekologiaj koridoroj, areoj pri media protekto, reservitaj de indiĝenaj bieno, areoj de mineralriĉaĵoj. Ĉi tiuj surmetiĝitaj areoj rezultigos en malmulta spaco al la libera ekspluatado de Amazonrivera Delto, Amazonrivera Malaltaĵo, laŭ mapo ellaborita de li.

La ekologiaj koridoroj ampleksas 50% (kvindek procentoj) da Amazonbaseno. Ili estas ekologiaj sanktejoj, kie oni ne povos kreskigi ekonomiaj aktivecoj. La indiĝenaj bienoj ĉirkaŭprenas 11% (dek unu procentoj) en Brazilo, de tiuj 62% (sesdek procentoj) jam estas limigitaj. Rorajmo (Ŝtato) malgrandigos je la 43% (kvardek tri procento) da utila areo, ĉar ĝia 57% (kvindek sep procentoj) estas Ianomamisa (Ianomamis) rezervo. Oni kredas ke estas 11(dek uno) triboj kiuj ankoraǔ ne estis kontaktataj.

AMAZONBASENAJ MITOJ

 

Kiel parolis Generalo Lessa, "la dezertigo de Amazonbaseno estas mito ĉar nur 1% (unu procento) da Amazonio (Ŝtato) estis dezertigata." La transloko de la arbaro okazis sude de Parao (Ŝtato) kaj norde de Matogroso (Ŝtato), per la ekspansio de la agrokultura limo. Kaj ke nur 7,5 ĝis 8% (sep kaj duono ĝis ok procentoj) de ĝi estis dezertigata." Pri la fumo kiu ordinare kovras Amazonbasenon, li menciis "ĝi estus devenanta de bruladoj en San-Paŭlo (Ŝtato), Matogroso (Ŝtato) kaj Bolivio (Najbara Lando)" ĉar ili estas utilaj al la internacia reklamindustrio pri la dezertigita Amazonbaseno.

Senatano Bernardo Cabral ĉe tiuj mitoj aldonis tiu de la fekundeco de la grundoj post la arbaro detruita, kiu esta falsa; la mito de la malriĉeco pri mineralaj rimedoj en la grundo, tiu estas alia falseco; pri la Amazonbaseno, pulmo de la Tero, kiel elsendejo de gasoj kiuj okazigas la fornefekto; plu alia falseco pri la indiĝeno kiel barilo kaj detruanto de la arbaroj kaj riveroj. Kaj fine ke Amazonbaseno estas nur Brazilo, kontraŭe posedi nur 60% (sesdek procentoj) de Amazonbaseno kiuj la internaciaj trudoj sentigas Brazilon. Kaj ankaŭ la mito kiu Amazonbaseno estas nur arbaroj kaj riveroj, dum ĝi posedas "pluraj diversigitaj Amazonbasenoj". – Magazino Epoko (Revista Época) "registris 23 (dudek tri) regionojn en Brazila Amazonbaseno, kun flaŭro kaj faŭno diversigitaj, konsiderante la plej granda inter la riveroj Madejro kaj Tapaĵoso kaj la plej dezertigita estas la regiono inter la riveroj Ŝinguo kaj Tokantinso.

POTENCIALAJ REALAJ MINACOJ PRI AMAZONBASENO

 

La fino de Malvarma Milito difinis Mondan Novan Ordonon trudita de pli riĉaj landoj kaj precipe de Usono, la sola Megapotenco ekzistanta. La Monda Nova Ordono kaj sekve la Tutmondiĝo daŭrigante, postulas trudi limigoj antaŭ la Suvereneco kaj Memdetermino de nacioj, per apogo el la sekvantaj argumentoj:

"Protekto de la Kolektiva interesiĝo kaj antaŭgardado de la Medio, antaŭhaltigante la senarbarigado kaj (pro tio) klimataj kaj meteoroligiaj ŝanĝoj."

Tutmondiĝo kiu siavice okazigas tension pri la rilatoj inter la riĉaj kaj malriĉaj landoj. Situo eĉ difinita kiel "Imperio kaj la novaj sovaĝuloj". Imperio estus landoj el G-7 (la sep plej grandaj landoj) kaj la novaj sovaĝuloj la ceteraj landoj.

Interne de tiu kunteksto, la koncepto de ne-interveno estus flanke lasita kaj tiel endanĝerigante la suvereneco kaj memdetermino de la malriĉaj nacioj.

TENDENCOJ PRI MONDA NOVA ORDONO

 

En la sekvontaj 20 (dudek) jaroj, laŭ opinio de Generalo Lessa, estus iu tendenco de grandaj nacioj interveni en la malriĉaj nacioj: "por protekti la medion sub minaco. Intervenoj kiuj foreste de UNO (portugale=ONU) okazis en Jugoslavio (Lando) fare de NATO (portugale=OTAN). Intervenoj kiuj serĉus pravigi sin: pro minacoj de la Narkotaĵa Komerco; detruado de arbaroj; kontraŭleĝaj enmigradoj; teroro; protektado de minacataj komunecoj; kaj êc la minacataj indiĝenoj. Krom la Angola popolo, ekstermade, ekzemple, "pro malsata viktimoj de landa regado kaj de kanonoj kaj fusiloj de la guerilo", laŭ citado de Brazilaj oficiroj kiuj tie plenumis pacajn misiojn... Unu el manieroj estus la trudado de ekskluzivaj areoj por kontrolita uzo de la perforto, detruante la ekonomian enhavecon de la nacio, sed ne al la loĝantaro. La samtempa Historio estas montrante ekzemplojn de tiu strategio.

AMAZONBASENAJ PROBLEMOJ

 

La aŭtoritatuloj kiuj zorgas pri Sekureco, Integreco kaj Pligrandiĝo per antaŭgardo de Amazonbasena Medio, alfrontas inter aliaj la sekvantaj defioj: malsanoj kiel Leiŝmaniozo, Malario, Flava febro, Hepatito kaj Dengo, ĉi tiu malsano devenanta de Rio de Ĵanejro (Ŝtato). Kaj aldonante la laboristoj en ormino senkontrole, dezertigantoj de la arbaro kaj poluciantoj de riveraj akvoj per hidrargo. La Narkotaĵa-Komerco kun tendenco al kreskado kaj kontrabando de armiloj. Terena demandoj sude de Parao (Ŝtato) – (Ekzemple: Interokazaĵo en Karaĵao – Montaro) kies ĉeestado de Brazila Armeo antaǔhaltigas novaj interbataloj do helpante al Sen-grundo kiuj estas sen vivrimedoj por tiu, antaŭ la foresto de la Registaro kiel diris generalon Lessa.

Estas ĉirkaŭ 10.000 (dek mil) alilanduloj en Amazonbaseno kaj ĉirkaŭ 10% (dek procentoj) estas kaŝituloj, sumo kiu pligrandigas proksimume 5% (kvin procentoj) je la jaro.

Ili estas plimulte scientistoj, esploristoj, religiuloj, entreprenistoj pri turismo kaj multnacioj, kaj estas pere de ili (simile al la kaŭĉukarba plantidoj kiuj estis kontrabanditaj de Brazilo al Azio kiuj ruinigis Amazonbasenon per konkurenco kontraŭ nia kaŭĉuko) kiuj estas kontrabanditaj Brazilaj Riĉaĵoj simile al kelkaj vegetaĵoj kaj bestoj. Neleĝa aktiveco kiel diris senatanon Bernardo Cabral kiu nomigis ĝin de "biopiratado". Agemaj elementoj eltiritaj el la Amazonbasena arbaro kaj patentigita eksterlande kiel "Rupununime" kaj inhibitoro de kanceraj tumoroj; la "Cunaniol" kiu estas forta anesteza kaj la Jaborando (Jaborandí) kiuj Brazilo pagas imposto super importado. Estas plia rimedo por kaŝa forkuro de riĉaĵoj simile al kaŝa forkuro de juvelŝtonoj kiuj facetitaj en eksterlando, pro tio Brazilo elpezas altaj sumoj kaj tiel ili kontribuos nenion por ĝia pagobilanco en la eksportada konto. Estas facila imagi sin ke la aliaj detruadoj de nia riĉaĵo estu okazante tie.

Iu origina operaco estis realigata antaŭ nelonge sukcese. Estis Mega Rivera Fulma Operaco. El cetero de Brazilo estis kunigitaj malsamaj prirespondaj inspektoroj por malsamaj fiskaj agoj. Kaj sub la protektado de Militistaro ili okazigis, sekure, ilia agado, malstimulante la senpuneco kaj malpermesante neleĝaj agoj. Eble estu inteligenta kaj cela maniero por okazigi necertajn agojn en Amazonbaseno por bari neleĝaj agoj kiuj la disponebla inspektado ne sukcesas plenumi ilin. Sed la malmulta kontrolado en ĝi ĉiam taŭgas kiel senkulpigo por la ne interveno. Federacia Fisko okaze de tiu interveno, malfermis ĉiuj konteneroj por halti la kontrabandon kaj narkotkomerco, ktp. Ĝi estas solvo. Iu ago kiu estas malpermesata al Brazila Armeo. Ĉu estas trudoj kontraŭ io kiel la rompo de la Banka Seckreto?

AMAZONBASENO KAJ LA INTERNACIA AMBICIO

 

Antaŭ longe, fremdaj interesoj incidas super Amazonbaseno. Ĝi estis konkerita de Kapitano Pedro Teixeira kiu antaŭe elpelis eŭropaj fremduloj kiuj starigis sin per faktorioj sur Malsupra-Amazono kaj alfluaj riveroj en tiu regiono. Tiu afero kiu ni alparolis per la afiŝeto "konkero de Amazonbaseno (Conquista da Amazônia) – Rio de Ĵanejro: DNF, 1973 – lanĉita okaze de la inaŭguro de ŝoseo Pedro Teixeira, inter San-Luizo (ĉefurbo de Maranjo Ŝtato) kaj Beleno (ĉefurbo de Parao Ŝtato); eldonkvanto = 10.000 ekzempleroj.

Kolonelo Jarbas Passarinho konversacie ĉe li en Braziljo (urbo) menciis ke dum la pasinteco estis okazita tiu, kiu estis nomata de Flava Danĝero. Aŭ estu, Hindia Diplomato kiu rilatigis Usono, Kanado, Argentino kaj Brazilo kiel egoistaj landoj ĉar ili estas posedantoj de grandaj senokupaj. regionoj kiuj ili ne disponigis al la enmigrado de loĝantaraj troaĵoj. Sed, vere, la celita regiono estis Amazonbaseno, ĉar tiuj de la ceteraj landoj, estis glaciaj regionoj netaŭgaj por loĝado.

Tiuj minacoj nuntempe rilatiĝas al tiuj, kiuj rakontas Generalon Lessa kaj Senatanon Bernardo Cabral:

- En 1981, Monda Konsilio de Eklezioj anoncis ke "Amazonbaseno estas Heredaĵo de la Homaro, kaj ĝia posedo por landoj estas fakte momenta".

- En 1983, Margareth Tacher (tiam ĉefministrino en Britio) "konsilis al la nacioj mankantaj de mono por vendi siajn teritoriojn kaj fabrikojn."

- En 1984, vicprezidinto en Usono, proklamis ke "Amazonbaseno ne apartenas al ili, ĝi apartenas al ni ĉiuj."

- En 1985, prezidinto en Francio S-ro Miterrand anoncis "Brazilo devos akcepti iun relativan suverenecon rilate al Amazonbaseno".

- Mikhail Gorbatchov anoncis: "Brazilo devos delegi parton de siaj rajtoj rilate al Amazonbaseno".

- Brita ĉefministro S-ro Major Anoncis: "Amazonbaseno povos okazigi rektan agojn kontraǔ ĝi."

- Generalo Patrick Hugles en Usono: "Se Brazilo uzante la Amazonbasenon endanĝerigos la medion en Usono, ni estos pretaj por ĉesigi ĝin."

Tiuj estas avertoj kiuj trudas reduobligitan atenton de la Brazilaj aǔtoritatuloj kaj popolo kaj najbaraj popoloj, rilate al la sortoj de Amazonbaseno, por ke ne realigos sin tiuj kaŝitaj minacoj, okaze de fiaski, pro neglektemo, la brazilaj aŭtoritatuloj kaj brazilanoj pri la sakra krozado por konsistigi kaj plivastigi Amazonbasenon per antaŭsavado de la medio. "La prezo de libereco estos la senfina (eterna) viglado." Tiu devizo kiu mi memoras estis treege uzita de nia Brigadgeneralo Eduardo Gomes, nune patrono de Brazila Aerarmeo, kiu plenumas kaj plenumos grava rolo pri Amazonbasena Viglado.

 

"KONSISTIGI POR NE FORDONIGI"

 

Antaŭlonge, ĉi tiu estas la ordonparolo de Brazilaj patriotoj pri Amazonbaseno, kiuj konsciante de neceso por konsistigi kaj plivastigi Amazonbasenon antaŭgardente la medio por bari la ideon pri internaciiĝi kaj aliformiĝi Amazonbaseno kiel Homara Heredaĵo; aŭ estu, la forigo de la argumentadoj je servo de la ambicio. Kaj tiu batalo devos esti pace venkata! Kaj tiu klopodo de konsistigo kaj plivastigo povos esti resumata: starigado de fortresoj ĉe la enfluejo, naskiĝlokoj de la alfluaj riveroj kaj ĉe la longeco de Amazonrivero.

La kaŭĉuka ambício kiu rezultigis la plivastiĝo de la regiono sekvita de paralizio dum jaroj kaj kiu okaze de la dua mondmilito ĝi reaperis dum kelkaj tempoj por la produktado de kaŭĉuko celante la milita klopodo de la aliancitaj landoj, pere de kaŭĉuka soldatoj kiuj movis la loka ekonomio.

En 1959, kreado de Valoriga Plano de Amazonbaseno. En 1960, la Amazonbasena Operaco kiu rezultigis Amazonbasenan Bankon (BASA-SA), Senimposta – Regiono en Manaŭso (Manaus, 1957) kaj Superitendanteco pri Plivastiĝo de Amazonbaseno (Sudam,1966), Milita Komando de Amazonbaseno en Manaŭso (Manaus, 1969). Intenco pri Transamazonbasena Ŝoseo por konsistigi popolajn nukleojn kaj la konstruado de la ŝosea reto de Amazonbaseno fare de Batalionoj de Enĝenierarto pri Konstruado de Armeo kaj post la konstruado de Beleno (Belém) – Braziljo (Brasília) ŝoseo. En 1978, la nacioj kiuj lokiĝas en Amazonbaseno firmigis la Amazonbasena-Pakton, celante harmoniigi la konsistigon, plivastiĝo kaj ekologian protektadon kun suvereneco per uzado de la vivrimedoj. Bedaŭrinde la Amazonbasena-Pakto kiu oni revis rezulti en komuna merkato en Amazonbaseno, restis surpapere. Sed ĝi estis kaj estas iu granda espero!

Por kompensi la prokraston estis kreata de Brazilo la projekto "Norda Sulko", komencita en 1985. Ĝia celo estis antaŭgardi la suverenecon de Brazilo norde de la sulko de Amazonrivero. Ĝia celo estis pligrandigi la brazilan ĉeeston en tiu geografia maplenaĵo per la sinsekva pligranda ĉeesto de Ŝtato tie, intensigi rilatojn kun najbaraj landoj kaj la limdemarkacio por eviti estontajn malkonvenaĵojn. Ĝia kreado oni konsideris rilate al norda sulko la vastampleksa landlimo; la malalta popola denseco; la minerala riĉaĵo malfacile ekspluatadon; malfacilaĵoj por militaj operacoj, neleĝa transiro de fremduloj; trafiko de toksoj kaj armiloj; indiĝenaj rezervejoj; kaŝforkuro de riĉaĵoj kaj ekologia antaŭgardado. La projekto komencis kaj la landlimo estis brodata de landlima plotonoj de Brazila Armeo. Mankis ilin la ĉeeston antaŭvidita de civitana aŭtoritato. Estas vitala projekto, sed ĝi perdis la impulson pro manko de rimedoj. Projekto, laŭ diris la Revuon de Milita-Klubo, sen neniu elspezo en la budĝeto. Sed tie, de nun, la landlimo ne estas malfermata. Tie lokiĝas la landlima plotonoj de Brazila Armeo antaŭgardante la internajn maplenaĵojn kaj nia Suvereneco, sed kun la malplenaj instalaĵoj kaj destinitaj al la civilaj registaraj departamentoj, kiuj eble povus esti utiligataj de staĝantaj junuloj de la projekto "Solidara Komuneco" kiu siamaniere anstataŭis la "Rondono Projekto (Projeto Rondon)". Tio estis maniero por ili koni tiu realaĵo.

 

KONKLUDOJ

 

Antaŭ la konsideroj en ĉi tiu eseo, trudiĝas iu tasko de disvastigado de la registaro kune kun la konkurso de Kongreso kaj de la granda Amaskomunikilo (Mídia) por popola klarigo pri kiu ĝi estas efektive realigante por konsistigi kaj plivastigi Amazonbasenon, per antaŭŝirmado de la medio, kaj kompleta ekzercado de Brazila Suvereneco. La disponeblaj elementoj estas maltrankviliĝantaj pro esti nesufiĉaj kaj konfliktantaj. Oni sentas multe da desinformadoj kaj kontraŭdiradoj en la elementoj oferitaj al la Brazilanoj kaj sekve de tio okazis tre seriozaj konkludoj endanĝerigante reputaciojn de akuzitaj aŭtoritatuloj kiuj estas vendanta Amazonbaseno, kaj pravigante per nesekureco pro manko de fidelaj informoj, la "Tima-Strategio". Tiu pro timo ĝeneraligita de baldaŭeco pri internacieco de Amazonbaseno kaj ĝia deklaracio kiel "Homara Heredaĵo" tra G-7 (la sep plej grandaj landoj). Tio cirkonstanco validigus la ideon ke tiu desinformada stato pravigus la strategion de G-7 pri aliformigi Amazonbasenon en konfusa kaj freneziĝinta elefanto por faciliĝi ĝia ĉasado por aventuristo aŭ aventuristoj kiuj disponigos sin je tia en la tria jarmilo!

Restas en aero la sekvantaj demandoj kiuj la desinformadon proponas kaj provokas!

-Ĉu la registaro bone zorgas pri konsistigo kaj plivastigo de Amazonbaseno per antaŭsirmado de la medio kaj de nia suvereneco? – Ĉu estas minacoj pri ĝia internaciigado? – Se pozitiva kiel la resgistaro respondos ilin? – Kiu estas la vera klarigo pri tiom da rezervaj regionoj en Amazonbaseno, kiuj surmetiĝataj liveras signifoplene la Malalta Amazono kaj sia delto post lokadoj de ekologiaj koridoroj, media antaŭsirma regionoj, indiĝenaj rezervejoj kaj regionoj de mineralaj riĉaĵoj, laŭ landkarto jam citita. Kio vere ili signifas? Kiu estas la registara strategio ke ili signifas?

Fine, ŝajnas al ni ke Brazila Kongreso kaj la Granda Amaskomunikilo (Grande Mídia) komplemente al la ago de Registaro, estas ŝuldante tiu patriota, sincera kaj ne pacia klarigo al la brazila popolo, pri la internacieco postulata de Amazonbaseno kaj sai aliformiĝo en Homara Heredaĵo, hirtige de la Suvereneco en Amazonbasenaj Landoj. Tiuj minacoj diskonigitaj de aŭtoritatuloj kun granda kono kaj akceptado ĉi tie menciitaj.

Trudiĝas ke la okuloj de tutaj brazilanoj turnos sin rekte al Amazonbaseno por ke ĝi estu antaŭsirmata kune kun ĉiuj ĝiaj riĉaĵoj profite al la brazilaj generacioj en la 3-a jarmilo kaj atentigi kontraŭ la malbonaj brazilanoj kiuj disrabas kaj degradas ĝin kaj same la internacia ambício pri ĝiaj riĉaĵoj ĉi tie menciitaj. Ĝi ne povos esti vidata kiel korto de Sudorienta Regiono! Ĝi meritas respekton! Ĝi estas Brazilo!!! Eble ĝi meritus eksterodinarajn statuson kaj traktadon, ekzemple iun Ministerion de Amazonbaseno aŭ iun Sekretarion por Amazonbaseno. Fine iun strukturon kiu kunordigos la agojn de Ŝtato en tiu regiono.

"Konsistigita de plenaĝuloj de 50 (kvindek) jaroj, kunigitaj de empatio, celante iun tagan harmonian kunvivadon, motivigitaj de mistika fido de la patriotismo kaj per stabila decido por esti agantoj de kultura ŝanĝo per la ago de la civitaneca ekzercado."

 

Niaj kunfratoj:

Alceu Vilela Paiva Heitor Rodrigues Ornellas

Alcir de Paiva Humberto Bernardes

Altair Vilela Paiva João Queiroz da Silva Filho

Armando Novaes Neto José Francisco de Assis

Carlos Augusto Pessoa da Veiga Jorge Eduardo Maia

Carlos Ferreira Pinto João Rodrigues da Costa

Celso Rosa Mário Penna

Chrisogano Cavalcante Silva Moacyr Rosas

Cláudio Moreira Bento Munir Simão

Dirceu Trápaga Condeixa Oswaldo Ferreti da Costa

Edson Rebouças Macambira Paulo Guimarães

Edgard Monteiro da Fonseca Filho Roberto Ferraiolo

Francisco Eugênio Fasolo Willy Nascimento Sales

Geraldo Monteiro Guia

 

Ĉi tiu verko estas la rezulto de asocio inter

Akademio de Termilita Historio de Brazilo (portugale=AHIMTB)

kaj Kunfrataro de la Civitanoj en Resende-RĴ/Brazilo.

Strato Cadete Souto, 235 – Montese Kvartalo

27.541-340 – Resende/RĴ/Brazilo.